آمار طلاق، ازدواج، فوت و ولادت در سال 94

آمار طلاق، ازدواج، فوت و ولادت در سال 94
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور به ارائه آمار ۴ واقعه حیاتی طلاق ازدواج فوت و ولادت درسال گذشته پرداخت و گفت: کارت‌های شناسایی ملی تا پایان سال ۹۶ اعتبار دارند.

آمار طلاق، ازدواج، فوت و ولادت در سال 94

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور به ارائه آمار ۴ واقعه حیاتی طلاق ازدواج فوت و ولادت درسال گذشته پرداخت و گفت: کارت‌های شناسایی ملی تا پایان سال ۹۶ اعتبار دارند.
آمار طلاق، ازدواج، فوت و ولادت در سال 94

فروش بک لینک

خرم خبر