آغاز صادرات خودروهای پلیس ایرانی به ترکمنستان

آغاز صادرات خودروهای پلیس ایرانی به ترکمنستان
گروه صنعتی ایران خودرو صادرات محصولات تجهیز شده به کشور ترکمنستان را با هدف افزایش سهم بازار کشورهای CIS آغاز کرد.

آغاز صادرات خودروهای پلیس ایرانی به ترکمنستان

گروه صنعتی ایران خودرو صادرات محصولات تجهیز شده به کشور ترکمنستان را با هدف افزایش سهم بازار کشورهای CIS آغاز کرد.
آغاز صادرات خودروهای پلیس ایرانی به ترکمنستان

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی