آغاز «سرشماری نفوس و مسکن» از ۲۴ مهر ماه

آغاز «سرشماری نفوس و مسکن» از ۲۴ مهر ماه
نعمت‌الله ترکی در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 اظهار کرد: تغییراتی در این دوره از سرشماری عمومی نفوس و مسکن شکل گرفته است؛ تا پیش از سال 90 سرشماریهای نفوس و مسکن هر 10 سال یک بار برگزار می‌شد و از سال 90 با توجه به تصمیم دولت این اقدام هر پنج سال یکبار انجام می‌شود.

آغاز «سرشماری نفوس و مسکن» از ۲۴ مهر ماه

نعمت‌الله ترکی در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 اظهار کرد: تغییراتی در این دوره از سرشماری عمومی نفوس و مسکن شکل گرفته است؛ تا پیش از سال 90 سرشماریهای نفوس و مسکن هر 10 سال یک بار برگزار می‌شد و از سال 90 با توجه به تصمیم دولت این اقدام هر پنج سال یکبار انجام می‌شود.
آغاز «سرشماری نفوس و مسکن» از ۲۴ مهر ماه

خرید بک لینک رنک 6

ساخت بنر