آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی تکذیب شد

آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی تکذیب شد
دیوان عدالت اداری در پی انتشار حکمی مربوط به مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اطلاعیه ای را صادر کرد و تصریح نمود حکم این دیوان مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو نکرده است بلکه عطف به ماسبق کردن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است.

آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی تکذیب شد

دیوان عدالت اداری در پی انتشار حکمی مربوط به مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اطلاعیه ای را صادر کرد و تصریح نمود حکم این دیوان مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو نکرده است بلکه عطف به ماسبق کردن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است.
آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی تکذیب شد