آخرین وضعیت مترو هشتگرد، پرند و پردیس

آخرین وضعیت مترو هشتگرد، پرند و پردیس
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این‌که به زودی مترو پرند راه‌اندازی می‌شود گفت: در صورت تامین اعتبارات تا پایان سال مترو هشتگرد افتتاح خواهد شد و مطالعات خط ریلی پردیس نیز در حال انجام است.

آخرین وضعیت مترو هشتگرد، پرند و پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این‌که به زودی مترو پرند راه‌اندازی می‌شود گفت: در صورت تامین اعتبارات تا پایان سال مترو هشتگرد افتتاح خواهد شد و مطالعات خط ریلی پردیس نیز در حال انجام است.
آخرین وضعیت مترو هشتگرد، پرند و پردیس