آخرین وضعیت تولید هواپیما در ژاپن

آخرین وضعیت تولید هواپیما در ژاپن
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به چگونگی مذاکرات ایران با شرکت میتسوبیشی برای خرید هواپیما گفت: این شرکت برای نخستین بار هواپیما تولید کرده و هنوز محصولی را روانه بازار نکرده است.

آخرین وضعیت تولید هواپیما در ژاپن

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به چگونگی مذاکرات ایران با شرکت میتسوبیشی برای خرید هواپیما گفت: این شرکت برای نخستین بار هواپیما تولید کرده و هنوز محصولی را روانه بازار نکرده است.
آخرین وضعیت تولید هواپیما در ژاپن

خبرگزاری دانشگاه های کشور