آخرین قیمت‌ها در بازار ارز و سکه

آخرین قیمت‌ها در بازار ارز و سکه
دلار آمریکا با کاهش 17 تومانی و سکه تمام طرح جدید با افزایش 2000 تومانی نسبت به روز گذشته به ترتیب 3468 تومان و یک میلیون و 17 تومان عرضه می‌شوند.

آخرین قیمت‌ها در بازار ارز و سکه

دلار آمریکا با کاهش 17 تومانی و سکه تمام طرح جدید با افزایش 2000 تومانی نسبت به روز گذشته به ترتیب 3468 تومان و یک میلیون و 17 تومان عرضه می‌شوند.
آخرین قیمت‌ها در بازار ارز و سکه

بک لینک